Πρωταθλητές Ελλάδας

 
29ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2015
Όνομα: Precious Hug a dance with dragons
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη 
30ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2015
Όνομα: Precious Hug a clash of kings
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη 
 27ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2014
Όνομα: Precious Hug Cosmology
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
28ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2014
Όνομα: Precious Hug Wrinkles from Caramel
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη 
preciou hug my date with glory
25ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2013
Όνομα: Precious Hug My Date With Grory
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη 
26ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2013
Όνομα: Peppe Nero Ginseng Grove
Εκτροφέας: Rita Soti
Ιδιοκτήτης: Έλενα Τσαλικίδου
precious hug atomic bomb precious hug secret combination
23ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2013
Όνομα: Precious Hug Atomic Bomb
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
 
24ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2013
Όνομα: Precious Hug Secret Combination
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
precious hug i love to love preciou hug the man the myth
 21ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2012
Όνομα: Precious Hug I love to love
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
22ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2012
Όνομα: Precious Hug the man, the Myth, the Viagra
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
precious hug caramel power khambaliq chipria hug me
19ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2011
Όνομα: Precious Hug Caramel Power
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
20ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2011
Όνομα: Khambaliq Chipria Hug Me
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
 
canarianpeis einstein elites all riled up
17ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2011
Όνομα: Canarianpeis Einstein
Εκτροφέας: Isaac Hernadez Mendez
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
18ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2011
Όνομα: Elite's All Riled Up
Εκτροφέας: Sandy Woodall
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χ.- Susanna Björnsson
coconipei divine preciou hug love is inthe air
 15ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι 2010
Όνομα: Coconipei Divine
Εκτροφέας: Astica Mavi
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη - Kώστας Σπανακης - Στέλλα Ηλία
16ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι 2011
Όνομα: Precious Hug Love Ιs In The Air
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Δημήτρης Αντωνάκας
precious hug love all over
13ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι 2010
Όνομα: Precious Hug Love All Over
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
14ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι 2010
Όνομα: Μargem's Will Power for Precious Hug
Εκτροφέας: Dee Dee Wells
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
proud wrinkles bea precious hug carrie bradshaw
 11ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι 2009
Όνομα: Proud Wrinkles Bea
Εκτροφέας: S.Orosz
Ιδιοκτήτης: Στάμου Αλέξης
 12ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι 2010
Όνομα: Precious Hug Carrie Bradsaw
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
precious hug true secret
brekkukots roman cin the stone
 9ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι 2009
Όνομα: Precious Hug True Secret of Life
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
 10ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι 2009
Όνομα: Brekkukots Roman'Cin The Stone
Εκτροφέας: Susanna Björnsson - Sandy Woodall
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
precious hug zizel
khambaliq baci all over
 7ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι 2007
Όνομα: Precious Hug Zizel
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
8ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι 2008
Όνομα: Khambaliq Baci All Over
Εκτροφέας: Ιsabella Pizzamiglio
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη 
rancipan hahka
khambaliq margem true style
 5ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι 2006
Όνομα: Rancipan Hahka
Ιδιοκτήτης: Έλενα Τσαλικίδου
 6ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι 2006
Όνομα: Khambaliq-Margem's True Style
Εκτροφέας: Ιsabella Pizzamiglio
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
ramona
colostori gaston
 3η Πρωταθλήτρια Ελλάδος Σαρ – Πέι 1999
Ιδιοκτήτης: Κασιμάτης Παναγιώτης
4ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ- Πέι 2004
Όνομα: Colostori Gaston
Ιδιοκτήτης: Κασιμάτης Παναγιώτης 
sun king hong
ascheys blue sonet2
1η Πρωταθλήτρια Ελλάδος Σαρ –Πέι 1997
Όνομα: Sun – King Hong
Ιδιοκτήτης: Κασιμάτης Παναγιώτης
2ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ- Πέι 1998
Όνομα: Aschey’s Blue Sonet
Ιδιοκτήτης: Κασιμάτης Παναγιώτης