Πρωταθλητές Νέων Ελλάδας

 
   
PIMMS JUNIOR CHAMPION CHAMPION 16ος Πρωταθλητής Νέων Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2015
Όνομα: Precious Hug spacecruft
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
 15ος Πρωταθλητής Νέων Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2015
Όνομα: Precious Hug Life day SPA
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
14ος Πρωταθλητής Νέων Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2015
Όνομα: Precious Hug Bigger than life
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
13ος Πρωταθλητής Νέων Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2015
Όνομα: Precious Hug Life day SPA
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη

11ος Πρωταθλητής Νέων Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2014
Όνομα: Precious Hug it's True Everything Stop for Pimm's o'clock
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
12ος Πρωταθλητής Νέων Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2015
Όνομα: Precious Hug Wonder of life
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη 
9ος Πρωταθλητής Νέων Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2013
Όνομα: Precious Hug Clash of the Kings
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
10ος Πρωταθλητής Νέων Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2014
Όνομα: Precious Hug Feelings
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη 
BLUE SHAR PEI
7ος Πρωταθλητής Νέων Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2013
Όνομα: Precious Hug A Dance With Dragons
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
8ος Πρωταθλητής Νέων Ελλάδος Σαρ - Πέι - 2013
Το Πρώτο μπλε Σαρ Πέι που γίνεται
πρωταθλητής νέων

Όνομα: Precious Hug Watcher of the Blue Sky
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
precious hug secret combination precious hug wrinkles from caramel
5ος Πρωταθλητής Νέων Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2013
Όνομα: Precious Hug Secret Combination
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
6ος Πρωταθλητής Νέων Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2013
Όνομα: Precious Hug Wrinkles from Caramel
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
precious hug amethyst preciou hug my date with glory
3ος Πρωταθλητής Νέων Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2012
Το Πρώτο Iσαμπέλα  Σαρ Πέι που γίνεται
πρωταθλητής νέων
Όνομα: Precious Hug Amethyst

Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
4ος Πρωταθλητής Νέων Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2012
Όνομα: Precious Hug My Date With Grory
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη 
preciou hug the man the myth precious hug atomic bomb
1ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2012
Το Πρώτο Σαρ Πέι που γίνεται
πρωταθλητής νέων

Όνομα: Precious Hug the man, the Myth, the Viagra
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
2ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2012
Το Πρώτο Μαυρο  Σαρ Πέι που γίνεται
πρωταθλητής νέων

Όνομα: Precious Hug Atomic Bomb
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη