ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

 
brekkukots roman cin the stone  
5ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι 2009
Όνομα: Brekkukots Roman'Cin The Stone
Εκτροφέας: Susanna Björnsson - Sandy Woodall
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
____________________________ 
Precious Hug
Roman'tic Greek Heart - AM. CH.
Precious Hug
I am not Roman I am Greek- CY CH.
Precious Hug
Everything She Wants - CZ.JCH
Precious Hug Too Funky - SP.JCH
Precious Hug The One and Only - SL.JCH
Precious Hug Ipad-PT.JCH

 precious hug carrie bradshaw
3ος Πρωταθλητής ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Σαρ - Πέι
Όνομα: Precious Hug Carrie Bradsaw
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη 

____________________________
Precious Hug Not if and and butts - CZ. INT. CH.
Precious Hug
Roman'tic Greek Heart - AM. CH.
Precious Hug
I am not Roman I am Greek- CY CH.
PreciousHug
the man the myth the viagra-GR CH.
 
4ος Πρωταθλητής ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Σαρ - Πέι
Όνομα: Μargem's Will Power for Precious Hug
Εκτροφέας: Dee Dee Wells
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
____________________________
Precious Hug Caramel Power -GR CHAMPION
Precious Hug Honey Power - SE,FI,INT CH.
Precious Hug Honey Bunny - CY,INT,GRAND CH.
 Precious Hug Not if and and butts - INT. CZ CH.
PreciousHug
the man the myth the viagra- GR CH.
Precious Hug I Love to Love - GR CH.
Precious Hug My Date With Grory - GR CH.
Precious Hug Secret Combination - GR CH.
Precious Hug I love the way you lie - GR CH.Precious Hug Secret Tabacco - PT. GIL. CH.
 
colostori zoe  khambaliq baci all over
1η Πρωταθλήτρια ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Σαρ –Πέι
Όνομα: COLOSTORI ZOE
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη

____________________________
Precious Hug Carrie Bradshaw BG-GR CHAMPION
Precious Hug Love All Over - GR CHAMPION
Precious Hug Love Is In the Air - GR CHAMPION
 Precious Hug Zizel - GR CHAMPION
Precious Hug True Secret of Life - INT.CY.GR CH.

2ος Πρωταθλητής ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Σαρ - Πέι
Όνομα: Khambaliq Baci All Over
Εκτροφέας: Ιsabella Pizzamiglio
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη

____________________________
Precious Hug Carrie Bradshaw BG-GR CHAMPION
Precious Hug Love All Over - GR CHAMPION
Precious Hug Love Is In the Air - GR CHAMPION