ΜΕΓΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ Ελλάδας

 
   
  5ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2013
Όνομα: Precious Hug My Date With Grory
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
  
brekkukots roman cin the stone khambaliq chipria hug me 

3oς Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι 2013
Όνομα: Brekkukots Roman'Cin The Stone
Εκτροφέας: Susanna Björnsson - Sandy Woodall
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
 
4ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι, 2013
Όνομα: Khambaliq Chipria Hug Me
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
  
khambaliq baci all over precious hug true secret

1ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι 2013
Όνομα: Khambaliq Baci All Over
Εκτροφέας: Ιsabella Pizzamiglio
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
 

2ος Πρωταθλητής Ελλάδος Σαρ - Πέι 2013
Όνομα: Precious Hug True Secret of Life
Εκτροφέας: Λεβεντάκη Χρυσάνθη
Ιδιοκτήτης: Λεβεντάκη Χρυσάνθη